PZN Polski Związek Niewidomych koło w Jaworznie KRS: 0000012847 z dopiskiem DLA KOŁA JAWORZNO

Nadchodzące wydarzenia:

Spotkanie opłatkowe - 18.12.2018r.

Brak wydarzenia

Zarząd Koła

Prezes Jadwiga Krzak
Zastępca Prezesa Józefa Buła
Sekretarz Zofia Biśta
Skarbnik Zuzanna Gołas
Członek Zarządu Zofia Kowal
Z-ca Członka Zarządu Władysław Skórkiewicz
Marzena Zapała

Komisja Rewizyjna

Przwodnicząca Anna Szyszka
Z-ca Przewidczącej Irena Glińska
Sekretarz Danuta Jarnot