PZN Polski Związek Niewidomych koło w Jaworznie KRS: 0000012847 z dopiskiem DLA KOŁA JAWORZNO

Nadchodzące wydarzenia:

Brak wydarzenia

Brak wydarzenia

Zarząd Koła

Prezes Jadwiga Krzak
Zastępca Prezesa Józefa Buła
Sekretarz Zofia Biśta
Członek Zarządu Zuzanna Gołas
Członek Zarządu Guja Lucyna

Komisja Rewizyjna

Przwodnicząca Anna Szyszka
Z-ca Przewidczącej Irena Glińska
Sekretarz Danuta Jarnot