PZN Polski Związek Niewidomych koło w Jaworznie KRS: 0000012847 z dopiskiem DLA KOŁA JAWORZNO

Nadchodzące wydarzenia:

Brak wydarzenia

Brak wydarzenia

Dotacja

Urząd Miasta udzielił dotacji w kwocie 5 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Krok naprzód -zwiększenie aktywności osób z dysfunkcją wzroku w życiu społecznym", zawarta w dniu 02 marca 2020 r w Jaworznie. Umowa nr SG-OP.526. 2020

Dotacja

Urząd Miasta udzielił dotacji w kwocie 5000 zł o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Niewidomi i słabowidzący z Jaworzna przypominają że istnieją, że chcą żyć bez ograniczeń. Umowa nr.SG-OP526. 81 2019 zawarta w dniu2 września 2019r

Dotacja

Urząd Miasta udzielił dotacji pod nazwą: Krok do normalności - niewidomi i słabowidzący widzą świat w kwocie 3000 zł. Umowa nr. SG-OP.526.45. 2019

Dotacja

Urząd Miasta udzielił dotacji w kwocie 5900 zł (pięć tysięcy dziewięcset złotych).
Umowa nr WZ.OP.526.6.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 2018-01-02 w Jaworznie pod nazwą Kształtujemy przestrzeń wokół siebie-osoby niewidome i słabowidzące

Dotacja

Urząd Miasta udzielił dotacji w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych).
Umowa nr WZ.OP.526.92.2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wigilia dla osób niewidomych i słabowidzących, starszych i samotnych zawarta w dniu 27. 11. 2017 r w Jaworznie.

Program "Aktywny Samorząd"

Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2017r.
Więcej informacji można uzyska w Kole PZN w Jaworznie

Dotacja: PFRON

Umowa Nr RSN.700.3.10.2017 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarta w dniu 15.05.2017 w kwocie 4.200zł - na wycieczkę do Torunia ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy od 20-tego czerwca 2017r do wyczerpania miejsc .

"Szlakiem architektury drewnianej"

UMOWA nr WZ.OP.526.47.2017r.Urząd Miasta udzielił dotacji w wysokości 1000 zł (tysiączłotych) na realizacje zadania pod tytułem: Niewidomi i słabowidzący szlakiem architektury drewnianej w powiecie Limanowskim

"Zobaczyć Więcej"

Umowa nr WZ. OP. 526. 6. 2017 z dnia 2 stycznia 2017r. Zgodnie z Umową Urząd Miasta w Jaworznie udzielił dotacji o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ''Zobaczyć Więcej - dążenie do samodzielności osób niewidomych i słabowidzących '' w kwocie 4750.00 zł (czterytysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Dotacja: Kultywacja tradycji Świąt Bożego Narodzenia

Urząd Miasta udzielił dotacji nr W Z - OP.526.88.2016 pod tytułem Kultywacja tradycji Świąt Bożego Narodzenia 1000 zł (tysiąc złotych)

Informacja

1. Opłata audiowizualna

Ulgi abonamentowe dla osób niewidomych w roku 2017 będą przysługiwały na obecnie obowiązujących zasadach. Na posiedzeniu sejmu posłowie przekazali projekt ustawy o składce audiowizualnej do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, zgodnie, z którym opłata audiowizualna będzie wprowadzona w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności rząd podejmie prace nad uszczelnieniem obecnego systemu pobierania abonamentu RTV, dlatego zdecydowano o zawieszeniu prac nad wprowadzeniem składki audiowizualnej.

2. Ulgi transportowe

Ostatni komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest następujący: „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.” Senat skutecznie podjął prace nad przesunięciem terminu wejścia ustawy na 1 stycznia 2018 roku. 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nowelizacją w przyszłym roku ulgi transportowe dla osób niewidomych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

3. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji. Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje miały pojawić się z dniem 1 października 2016 roku. Okazało się, że stosowne przepisy zostały odroczone, a nowe legitymacje będą obowiązywać od 1 sierpnia roku 2017. Taką zmianę zapowiadał Krzysztof Michałkiewicz - pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych argumentując, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie państwa na rok 2016. W związku z tym resort pracy wraz z biurem pełnomocnika podjął działania legislacyjne, aby przesunąć wejście w życie przepisów o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie oczekujemy na projekt rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który określi wzór oraz szczegółowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy!

Polski Związek Niewidomych koło w Jaworznie dziękuje Osobom Niewidomym , Słabowidzącym, Rodzinom Niewidomych, Przyjaciołom, Znajomym, "Nieznajomym"" oraz wszystkim, którym leży na sercu los osób niewidomych za przekazanie swojego 1 % podatku za 2015 rok.

Otrzymany od Państwa 1% przeznaczymy na bieżącą działalność związaną z opieką i rehabilitacją naszych podopiecznych. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Mamy nadzieje, że będziemy mogli liczyć na wsparcie ze strony Podatników również w roku przyszłym.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Niewidomych koło terenowe w Jaworznie Serdecznie Dziękujemy!

Współpraca z Biblioteką

Zarząd koła PZN informuję, że członkowie Koła we współpracy z Biblioteką Publiczną w Jaworznie mogą bezpłatnie nagrywać ksiązki i wypożyczać czytaki

Działania na rzecz rehabilitacji i integracji osób niewidomych i słabo widzących w Jaworznie

Umowa nr: wz.op.526.68.2016 z dnia 01 III 2016r. Zgodnie z umową Urząd Miasta Jaworzno udzielił dotacji na nastepujące przedsięwzięcia:

- Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet " - 500zł
- Spotkanie z okazji "Dnia Białej Laski" - 2 500zł

Umowa nr: wz.op.526.76.2016 z dnia 19 V 2016r. Zgodnie z umową Urząd Miasta Jaworzno udzielił dotacji w kwocie 1500zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Odkrywamy Uroki Naszego Regionu"

- Dofinansowanie na rok 2016 z budżetu Miasta Jaworzna wynosi 4 500zł

Ruszył program "Aktywny Samorząd"

Wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać do 31 sierpnia 2016r. Więcej informacji można uzyskać w PZN koło Jaworzno

Dotacja PFRON

Umowa nr: RSN.700. 3.10.2016r na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarta w dniu 07.06.2016r w kwocie 3 409zł